อยากบอกอะไรให้เราฟัง ?
ปัญหาของคุณ หรือสิ่งที่คุณคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลง เรารับฟัง และอยากแก้ปัญหาให้คุณ

กดต่อไปเพื่อระบุรายละเอียดของปัญหา

ต่อไป

ฟังไทย คืออะไร?

แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อรับฟังเสียงของประชาชนที่ต้องการให้ประเทศนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

เพราะเราเชื่อว่า การฟัง คือจุดเริ่มในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ การรับฟัง คือก้าวแรกของการเดินไปสู่ความเปลี่ยนแปลง การฟัง จะทำให้เรารู้ปัญหา เห็นสาเหตุ จนเข้าใจสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ และต้องเป็น

เพราะเราเชื่อว่า ถ้าหากต้องการให้ประเทศไทยไปสู่จุดที่ดีกว่านี้ การฟังเสียงที่แท้จริงจากคนไทย คือกลไกเดียว ที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้

และ คุณ คือ ส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ “เป็นจริง”

“ฟังไทย”เพื่ออะไร ?

  • รับฟังเสียงคนไทย

  • แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์

  • สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง

ข่าวสาร และกิจกรรม

บอกปัญหาของคุณให้เราฟังที่นี่ คลิก!