“ฟังไทย” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์นำโดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ในการเปิดพื้นที่ตรงกลางให้คนไทยทุกคน ได้เข้ามาบอกเล่าปัญหาที่อยู่ในใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ ในแบบที่คนไทยต้องการอย่างแท้จริง

ประวัติ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์”

ฟังด้วยใจ ทำได้ไว เป็นได้จริง
- จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2499 นับถึงวันนี้

โดยมีจุดหมายสูงสุด คือการพาประเทศไทย
ไปสู่จุดที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

คำว่า “ประชาธิปัตย์” หรือ Democrat หมายถึง “ประชาชนเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย” - ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

หัวหน้าพรรคคนที่แปด จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

จำนวนสมาชิกพรรค 2,895,933 คน

จำนวนสมาชิกพรรค และสาขาพรรค 2,874,860 คน 195 สาขา

หัวหน้าพรรคคนที่เจ็ด อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 2 สมัย

หัวหน้าพรรคคนที่หก บัญญัติ บรรทัดฐาน

หัวหน้าพรรคคนที่ห้า ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี 2 สมัย

หัวหน้าพรรคคนที่สี่ พิชัย รัตตกุล

หัวหน้าพรรคคนที่สาม พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์

หัวหน้าพรรคคนที่สอง หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี 4 สมัย

หัวหน้าพรรคคนแรก พันตรี ควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรี 4 สมัย

บอกปัญหาของคุณให้เราฟังที่นี่ คลิก!