เสียงจากคนไทย

“ที่คนไทยต้องการให้ เปลี่ยนแปลง มากที่สุด”

บีทีเอส ราคาแพง

บีทีเอส ราคาแพง

บีทีเอสราคาแพงมากๆครับ

อ่านต่อ

ชาย, 24-39 ปี

33 Votes

อยากให้มีการทำประชามติบ่อยขึ้น - ลดความขัดแย้ง

อยากให้มีการทำประชามติบ่อยขึ้น - ลดความขัดแย้ง

ตลอดเวลาเกือบ ยี่สิบปีการเมืองไทยมีความไม่สงบบ่อยครั้ง แต่การต่อสู้นั้นย่อมนำมาสู่การแบ่งฝักฝ่าย แล้วใครที่อยู่อีกฝั่งก็เลวหมด ไม่ก็ดีหมด ซึ่งทำให้คนไทยเลิกรับฟังกัน จึงเห็นว่าเราควรปรับให้การเมืองไทยไป debate กันเรื่อง นโยบาย อุดมการณ์ มากกว่าตัวบุคคล วิธีดูเหมือนจะได้ผลเอามาก ๆ คือการเปิดให้มีการทำประชามติได้บ่อยครั้งมากขึ้นในเรื่องใกล้ตัวประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับถ้องถิ่น ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อทำเช่นนั้นแล้วคนไทยจะเห็นว่าเรามีจุดร่วมกันมากกว่าจุดต่าง และทำให้พรรคการเมืองเริ่มเป็นสถาบันที่มีจุดยืนเชิงนโยบายมากขึ้น

อ่านต่อ

ชาย, 24-39 ปี

13 Votes

อยากให้ระบบขนส่งสาธารณะสะดวก และทันสมัยมากกว่านี้ สามารถเข้าถึงคนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

ไม่ระบุ

12 Votes

เสียงจากคนไทยทั้งหมด

กว่า 99 เสียงของคนไทยที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง

บอกปัญหาของคุณให้เราฟังที่นี่ คลิก!