เสียงจากคนไทย

“ที่คนไทยต้องการให้ เปลี่ยนแปลง มากที่สุด”

สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

อยากให้มีการทำประชามติบ่อยขึ้น - ลดความขัดแย้ง

ชาย, 24-39 ปี

13 Votes

ตลอดเวลาเกือบ ยี่สิบปีการเมืองไทยมีความไม่สงบบ่อยครั้ง แต่การต่อสู้นั้นย่อมนำมาสู่การแบ่งฝักฝ่าย แล้วใครที่อยู่อีกฝั่งก็เลวหมด ไม่ก็ดีหมด ซึ่งทำให้คนไทยเลิกรับฟังกัน จึงเห็นว่าเราควรปรับให้การเมืองไทยไป debate กันเรื่อง นโยบาย อุดมการณ์ มากกว่าตัวบุคคล วิธีดูเหมือนจะได้ผลเอามาก ๆ คือการเปิดให้มีการทำประชามติได้บ่อยครั้งมากขึ้นในเรื่องใกล้ตัวประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับถ้องถิ่น ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อทำเช่นนั้นแล้วคนไทยจะเห็นว่าเรามีจุดร่วมกันมากกว่าจุดต่าง และทำให้พรรคการเมืองเริ่มเป็นสถาบันที่มีจุดยืนเชิงนโยบายมากขึ้น

เสียงจากคนอื่นๆ

การทำมาหากิน

ราคายางก้อนถ้วยหน้าสวนแปลงเกษตร

สวัสดีครับผมมาขอความช่วยเหลือยางเรื่องยางพารา ( ยางก้อนถ้วย ครับ ) คือตอนนี้ราคายางก้อนถ้วยราคาหน้าสวน อยู่ที่ประมาณ 19-22 บาท และทางรัฐบาลประกันราคาไว้ที่ 23 บาท ด้วยเหตุผลอย่างไรไม่ทราบได้ แต่ว่าราคา 23 บาทที่ประกันรายได้นั้นก็เป็นการดีครับ แต่ถ้าเพิ่มประกันรายได้เป็น 26 บาทหรือไม่น้อยกว่า และราคาที่หน้าสวนแปลงยางพารา เป็น 21-24 โดยประมาณ ก็คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ชาวสวนยางพอทำกินได้ในระยะหนึ่งครับ ถ้าเป็นไปได้โปรดพิจารณาด้วยครับ ด้วยความนับถือครับ

อ่านต่อ

ชาย, 40-50 ปี

1 Votes

สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

การเล่าข่าวของสื่อมวลชน

คือผมไม่อยากให้สื่อมวลชน เล่าข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง ข่าวอุบัติเหตุในช่วงเช้าครับ ช่วงเช้าในที่นี้ คือเวลา 03.00-10.00 น. ครับ ในวันจันทร์-ศุกร์ 03.00-12.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ครับ

อ่านต่อ

ชาย, 13-18 ปี

0 Votes

คุณภาพชีวิต

test

test

อ่านต่อ

ชาย

0 Votes

บอกปัญหาของคุณให้เราฟังที่นี่ คลิก!